bezymyannyj-1

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінетом Міністрів України встановлено карантин на всій території України з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 року.

Чи буде продовжено карантинні заходи наразі відомо. Однак вже на даний момент український бізнес перебуває в умовах жорсткої кризи та несе колосальні збитки. Підприємства фактично призупинили свою роботу. Деякі працівники працюють в дистанційному режимі. Основна ж їх частина працівників вимушено пішли у відпустки без збереження заробітної плати.

Не зважаючи на такі катастрофічні для бізнесу явища, обов’язок виконувати зобов’язання перед банками, лізинговими компаніями, державою та контрагентами нікуди не подівся.

І тут виникає питання чи є встановлення карантину форс-мажорною обставиною та чи може ця обставина звільнити від виконання зобов’язань або відповідальності?

Перш за все необхідно з’ясувати, що ж таке форс-мажор.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору.

Такими обставинами, зокрема є: загроза війни, збройний конфлікт, загальна військова мобілізація, військові дії, диверсії, революція, масові заворушення, введення комендантської години, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади.

 

17 березня 2020 року Верховна рада прийняла закон, яким карантин включено до переліку форс-мажорних обставин.

Однак, саме по собі запровадження карантину автоматично не дає підстав для звільнення від виконання зобов’язань чи відповідальності.

Така обставина стане форс-мажорною лише у випадку, якщо особою буде доведено неможливість виконання  через неї зобов’язань за договором.

Підтвердження форс-мажорних обставин здійснюється Торгово Промисловою Палатою України (ТПП) та регіональними торгово-промисловими палатами.

ТПП України та уповноважені нею регіональні ТПП засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарювання. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Зацікавлена сторона має звернутися до Палати із заявою для отримання такого сертифікату. В заяві необхідно вказати опис зобов’язань, які не можуть бути виконані у встановлений термін в зв’язку із карантином, з посиланням та поданням доказів такої обставини, початку її виникнення і терміну дії тощо. До заяви необхідно додати комплект документів, для засвідчення форс-мажору, які мають доводити, зокрема причинно-наслідковий зв’язок між введенням карантину (обмежувальних заходів) та неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.

18 березня 2020 року Торгова Промислова Палата України  опублікувала на своєму офіційному сайті роз’яснення, в яких зазначила, що відповідно до міжнародної практики сам по собі факт установлення форс-мажорної обставини, зокрема карантину, автоматично не звільняє особу від відповідальності. Для цього зацікавлена особа зобов’язана довести факт обмеження виконання зобов’язання саме з причини установлення карантину.

Який пакет документів необхідно подати до ТПП  для одержання сертифіката про форс-мажорні обставини?

✔️відповідна форма заяви, підписана керівником підприємства (https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhornikh-obstavin);

✔️копія договору;

✔️копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів;

✔️повідомлення (сповіщення іншої сторони).

Звертаємо увагу, що про виникнення форс-мажорних обставин заінтересована сторона зобов’язана завчасно повідомити протилежну сторону.

В разі неповідомлення протилежної сторони про виникнення форс-мажорних обставин це слугуватиме підставою для відмови у видачі сертифікату.

Документи для видачі сертифікату про засвідчення форс-мажорних обставин необхідно надіслати в електронному варіанті на електронну адресу ТПП: ucci@ucci.org.ua.

Фізичні особи подають відповідні заяви особисто із підписом, юридичні особи – за підписом керівника організації з відбитком печатки або за його дорученням – довіреною особою.

До кожної заяви додається окремий комплект документів.

Обставини непереборної сили засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному договору, податковому обов’язку, угоді чи контракту окремо.

Тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) несе заявник / зацікавлена особа. Заявник / зацікавлена особа також несе повну відповідальність за достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних тощо, вірність завірених нею копій згідно з чинним законодавством України.

Таким чином, кожна заінтересована особа повинна зібрати і подати необхідний перелік документів для отримання сертифікату про форс-мажорні обставини.

Отримання відповідного сертифікату є підставою для звільнення особи від відповідальності за порушення договірного зобов’язання.

Що це означає?

В ряді засобів масової інформації поширено чутки, що форс-мажорні обставини  звільняють від виконання обов’язку за договором.

Однак, це не відповідає дійсності, так як існування форс-мажорної обставини звільняє сторону договору від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язання, проте не звільняє від обов’язку виконати це зобов’язання після припинення форс-мажору.

Це так би мовити відстрочення виконання взятих на себе зобов’язань за договором.

А отже, після припинення форс-мажорних обставин, суб’єкт господарювання повинен буде погасити заборгованість по кредитам, оплатити рахунки та  комунальні платежі, поставити товар замовнику, виконати відповідні послуги.

Водночас, поряд із можливістю отримання сертифікату про форс-мажорні обставин через  запровадження карантину, більш дієвим способом відтермінування строків виконання зобов’язань або ж звільнення від відповідальності  (штрафів, пені) може бути врегулювання цього питання шляхом укладення додаткової угоди чи додатку до договору.

В багатьох випадках проведення переговорів між сторонами договору та досягнення домовленостей про зміну строків або порядку виконання зобов’язань через виникнення обставин непереборної сили може бути більш ефективним та дієвим способом.

А тому, в кожному випадку варто спробувати, в першу чергу, за згодою обох сторін внести відповідні зміни до договору, а в разі недосягнення згоди скористатися механізмом підтвердження форс-мажорних обставин ТПП.

Досить болючим питанням є сплата оренди в умовах карантину.

Як повідомила на своєму офіційному сайті ТПП відсутність грошей не вважається форс-мажором, тому неможливість сплати орендної плати не можна віднести до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження технічних обмежень здійснення сплати.

Однак, ТПП може розглядати заяви засвідчення форс-мажорних обставин у разі неможливості користування приміщеннями у зв’язку із введеними на рівні державної влади обмеженнями або заборонами для суб’єктів господарювання у відповідних сферах.

Водночас, потрібно детально проаналізувати умови договорів оренди, зокрема, розділ про форс-мажорні обставини, який донедавна вважали формальним.

Якщо у Вашому договорі оренди вказано, що на період дії форс-мажорних обставин орендар звільняється від сплати орендної плати, то потрібно якнайшвидше скористатися умовами договору та повідомити про це Орендодавця у письмовій формі відповідно до порядку, визначеного договором. І в такому випадку Орендар в період карантину не буде сплачувати орендну плату та нести штрафні санкції.

В іншому ж випадку без отримання в ТПП сертифікату про форс-мажорні обставини чи врегулювання цього питання в досудовому порядку, прийдеться сплачувати орендну плату.

Але, що ж робити коли, коли через введення карантину приміщення або  не використовуються взагалі, або лише частково і коштів для сплати орендної плати немає?

В даному випадку доцільно скористатися положеннями закону, а саме ст. 762 ЦКУ, згідно з якими орендар має право вимагати в орендодавця зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася. Крім того, орендар звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

Таким чином, коли орендар не може користуватися приміщенням через введення карантинних заходів, він може бути звільнений  від сплати  орендної плати за весь час протягом якого він не користувався приміщенням.

В такому випадку Орендареві необхідно звернутися  до Торгово-промислової палати України для отримання сертифікату про форс-мажорні обставини через введення на рівні держави карантину з підтвердженням неможливості використання приміщення через введення таких заходів.

Також, Орендар має право вимагати в орендодавця зменшення плати через те, що можливість користування майном істотно зменшилася.

Необхідно пам’ятати, що в кожному окремому випадку необхідно детально аналізувати умови Договорів, адже кожен договір і випадок є індивідуальним. Не завжди можливо самому розібратися у тонкощах договорів, визначитися чи є це форс-мажором, зібрати необхідний перелік документів, вчасно зорієнтуватися, щоб після  припинення карантинних заходів не нести відповідальність за невиконані зобов’язання за договором.