Зміна складу засновників

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товаристваЗміна засновників(учасників) юридичної  особи призводить до необхідності проведення відповідних реєстраційних дій, та підготовку відповідних документів (договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі і т д.) та заяв.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Справжність підпису на заяві про вихід з товариства підлягає нотаріальному засвідченню.

Зміни до статуту, пов’язані із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку

Для зміни складу засновників подаються такі документи:

– заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (Форма 3);

– примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення загальних зборів учасників Товариства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру( підписи учасників Товариства засвідчуються нотаріально)

– установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

– примірник оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі;

– квитанція про сплату адміністративного збору.

Ціна послуги: від 1000 + нотаріальні витрати.

Строк: 2 дні

This post is also available in: Russian