Реєстрація ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено «ТОВ» або «ТзОВ») — організація, суб’єкт господарювання, статутний капітал якої поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом господарських товариств. Господарським   товариством   є   юридична  особа,  статутний капітал  якої  поділений  на  частки  між учасниками.Господарськими   товариствами    визнаються підприємства, установи, організації,  створені  на  засадах  угоди юридичними особами і громадянами шляхом  об’єднання  їх  майна  та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.До господарських товариств належать:  акціонерні  товариства,товариства з обмеженою відповідальністю, товариства  з  додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.Товариства  можуть  займатися    будь-якою    підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) користується найбільшою популярністю серед інших організаційно-правових юридичних осіб. Це можна пояснити тим, що :

– Засновниками та учасникми ТОВ можуть бути як фізичні так і юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти.

– Розмір статутного капіталу ТОВ не обмежується.

– Не забороняється реєстрація ТОВ з одним учасником.

– Спрощена система управління підприємством — повноваження виконавчого органу підприємства, як правило, одноосібного, обмежені повноваженнями вищого органу управління — зборів засновників (учасників).

– Учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості зроблених ними внесків.

Реєстрація ТОВ під ключ проходить згідно вимог Закону України “ Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

Документи, які необхіні для державної реєстрації створення юридичної особи :

Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість;

3) установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

4) оригінал протоклу загальних зборів засновників (учасників) про створення юридичгої особи.

Консультація та допомога у обрані та перевірці найменування, визначенні видів економічної діяльності вашого підприємства. Розробка документів та проведення державної реєстрації юридичної особи. Реєстрація в органах ДФС, як платника податку обраної системи оподаткування та отримання витягу з реєстру платників податків.

У результаті ви отримаєте зареєстровану юридичну особу,печатку підприємства, пакет документів : ( виписка з ЄДРПОУ), опис документів, що подаються реєстратору для проведення державної реєстрації, протокол загальних зборів учасників про створення юридичної особи, наказ про призначення директора, витяг з реєстру платників податків.

Ціна послуги: від 2500 + нотаріальні витрати.

Строк: від 3 днів.

This post is also available in: Russian