Президент України підписав Указ про створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Відповідно до Указу Президента України №299/2017 буде створено Вищий суд з питань інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності буде розглядати спори, які виникають у сфері інтелектуальної власності, а саме:

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування;

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси;

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою;

4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими правами автора та суміжними правами;

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії;

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету України із визначених цим пунктом питань.

30 вересня 2017 року Державна судова адміністрація визначила, що в складі новоствореного суду буде працювати 21 суддя.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності матиме Апеляційну палату з перегляду судових рішень у апеляційному порядку. Всі справи розглядатимуться колегією суддів у складі трьох суддів.

Президент України доручив Кабінету міністрів забезпечити повне фінансування всіх заходів пов’язаних із створенням відповідного суду.

This post is also available in: Russian