photo_2021-08-31_18-41-14-1

Яке майно не підлягає поділу при розлученні

018f7c26c3098f5a37c6924989d51dbc72188f8bНабуття майна подружжям в офіційно зареєстрованому шлюбі породжує певні правові наслідки. Так, за загальним правилом, майно, набуте подружжям у офіційно зареєстрованому шлюбі, або під час проживання однієї сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, є спільною сумісною власністю та належить кожному з подружжю в рівних частинах.

При виникненні спору щодо поділу майна, яке є спільною сумісною власністю, застосовується положення статті 60 СК України, відповідно до якої кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

У цій статті поговоримо про те, яке майно не підлягає поділу у разі виникнення спору щодо майна між подружжям. До такого майна належить:

  1. Майно, яке було набуто кожним iз подружжя до шлюбу (п. 1 ч. 1 ст.57 Сімейного кодексу України).

Майно, яке було набуто кожним iз подружжя до шлюбу, зберiгає режим роздiльностi незалежно вiд тривалостi шлюбу, навiть, якщо цим майном користувався не лише власник, але й iнший з подружжя.

  1. Майно, набуте кожним iз подружжя за час шлюбу, але на пiдставi договору дарування або в порядку спадкування (п. 2 ч. 1 ст. 57 Сімейного кодексу України).
  2. Майно, набуте кожним з подружжя за час шлюбу, але за кошти, якi належали їм особисто (п. 3 ч. 1 ст. 57 Сіменого кодексу України).

 

Divorce agreement. Wife and husband can not make settlement

Divorce agreement. Wife and husband can not make settlement

Якщо один iз подружжя пiд час шлюбу набуває певне майно за рахунок власних коштiв, то таке майно не може визнаватися спiльним майном подружжя, а є особистою приватною власністю чоловіка/дружини.

  1. Речi iндивiдуального користування (ч. 2 ст. 57 Сіменого кодексу України).

Сімейний кодекс України до роздiльного майна вiдносить речi iндивiдуального користування кожного з подружжя. Наприклад: одяг, аксесуари, косметичнi засоби та iншi речi, якi обслуговують повсякденнi потреби кожного з подружжя.

Окремо слід звернути увагу на правовий режим коштовностей. Так, коштовності, якими користується один з подружжя i якi були придбанi за рахунок спiльних коштiв подружжя є приватною власнiстю того з подружжя, хто ними користується.

  1. Премiї та нагороди, якi один з подружжя одержав за свої особистi заслуги, належать йому на правi приватної власностi (ч. 3 ст. 57 Сіменого кодексу України).

Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню.

  1. Кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди (ч. 4 ст. 57 Сімейного кодексу України).
  1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові суми, одержані нею, ним за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них (ч. 5 ст. 57 Сімейного кодексу України).

tsuptskp34ptskpУ цій статті йдеться щодо особистого страхування одного з подружжя, а не страхування належного йому майна. Предметом договору особистого страхування можуть бути майновi iнтереси, якi пов’язанi з життям, здоров’ям, працездатнiстю та пенсiйним забезпеченням особи (п. 1 ч. 1 ст. 980 ЦК України).

  1. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин (ч. 6 ст. 57 Сімейного кодексу України).

Отже, якщо судом під час розгляду справи буде встановлено факт набуття майна одним з подружжя під час окремого проживання сторін у зв`язку з фактичним припиненням шлюбних відносин, суд може визнати таке майно особистою приватною власністю.

Обов’язок доведення того, що майно було набуте не за спільні кошти подружжя у період окремого проживання подружжя у зв`язку з фактичним припиненням шлюбних відносин, а за особисті, покладається на позивача (Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 25 листопада 2021 року у справі № 127/15091/18, провадження № 61-9876св20).

  1. Майно у частцi, яка вiдповiдає внеску одного з подружжя (ч. 7 ст. 57 Сімейного кодексу України).

У частцi, яка вiдповiдає внеску одного з подружжя, майно належить чоловіку/дружині на правi приватної власностi, в iншiй частцi — на майно поширюється режим спільної сумісної власності.

  1. Особистою приватною власністю дружини/чоловіка також є плоди, приплiд або доходи (дивiденди), якi дає рiч, що належить на правi власностi одному з подружжя.

Якщо річ, що належить одному з подружжя, плодоносить, дає приплід або дохід (дивіденди), він є власником цих плодів, приплоду або доходу (дивідендів).

Отже, Сімейний кодекс України чітко визначає перелік майна, яке є об’єктом особистої приватної власності чоловіка/дружини, та не підлягає поділу у разі виникнення спору про поділ майна подружжя (ст. ст. 57, 58 Сімейного кодексу України).

За загальним правилом власник володіє, користується та розпоряджається своїм майном на власний розсуд.  Однак, будучи у шлюбі той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім’ї, насамперед дітей. При розпорядженні своїм майном дружина, чоловік зобов’язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім’ї, які відповідно до закону мають право користування ним.

Якщо у Вас виникли додаткові питання для отримання консультації телефонуйте в Адвокатське об’єднання «Вишневий і Партнери»:  + 38 (098) 000 2411 або пишіть: vyshnevyi.partners@gmail.com

Ми в соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/Vyshnevyi.partners

Telegram  https://t.me/vyshnevyi

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC3Az6EVAf9brHkaSETZvI