img_5086

Інформація про продукцію для споживача

Марина Кмітюк ,

помічник адвоката АО “Вишневий і Партнери”

“ЮРИСТ&ЗАКОН” випуск № 6, 16 лютого 2022 р.

Нині доволі перенасичений ринок продукцією різного типу, як-от: продукти харчування, побутові товари, одяг, взуття тощо. При цьому кожен виробник прагне досягти унікальності свого продукту, щоб покупець, звертаючи на нього увагу, придбав і таким чином дав змогу отримати прибуток. Проте в гонитві за клієнтом, під час конкуренції не всі виробники надають доступну інформацію споживачеві про власний товар, а споживач подеколи не звертає уваги в разі купівлі продукту на дані про нього й тому часто-густо обирає яскраву обгортку. Тож, наразі з’ясуємо: яка інформація про продукт має бути відображена на його упаковці, чи визначено такий перелік законодавством; чи будуть порушені права споживача продукту, якщо на початку він не мав змоги повною мірою ознайомитися з даними про товар. Передусім зауважимо, що поняття “споживач” визначено законодавством. Зокрема, згідно зі ст. 1 Закону України “Про захист прав споживачів” споживач – це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
Відповідно до ст. 4 Закону України “Про захист прав споживачів” споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яку реалізують на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
1) захист своїх прав державою;
2) належну якість продукції та обслуговування;
3) безпеку продукції;

4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) згідно із Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;
4-1) обслуговування державною мовою відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”;
5) відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону;
6) звернення до суду й інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав;
7) об’єднання в громадські організації споживачів (об’єднання споживачів).
Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість свідомого та компетентного вибору цієї продукції. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).
Інформація про продукцію повинна містити:
1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими їх реалізують;
3) дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання;
4) відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;
5) позначку про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів;
6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;
6-1) виробник (продавець) у разі виявлення недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю, здоров’ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з продажу та приводить інформацію про неї у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено іншого порядку дій виробника;
7) дату виготовлення;
8) відомості про умови зберігання;
9) гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);
10) правила й умови ефективного та безпечного використання продукції;
11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача по його закінченню, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.
Інформація, що має бути обов’язково зазначена на етикетці харчової продукції:

Згідно зі ст. 38 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” (зі змінами та доповненнями) усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною мовою України та повинні містити в доступній для сприймання споживачем формі інформацію про:
1) назву харчового продукту;

2) назву та повну адресу й телефон виробника, адресу потужностей (об’єкта) виробництва, а для імпортованих харчових продуктів – назву, повну адресу й телефон імпортера;
3) кількість нетто харчового продукту в установлених одиницях виміру (вага, об’єм або поштучно);
4) склад харчового продукту в порядку переваги складників, у т. ч. харчових добавок та ароматизаторів, які були використані під час його виробництва;
5) калорійність і поживну цінність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 г харчового продукту;
6) кінцеву дату споживання “Вжити до” або дату виробництва та строк придатності;
7) номер партії виробництва;
8) умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності та якості;
9) застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами й алергіками), якщо такий продукт може негативно впливати на їх здоров’я в разі його споживання.
Згідно з пунктом 21 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. No 833, суб’єкт господарювання також зобов’язаний:
надавати споживачеві в доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари;
провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів із наданням споживачеві контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів;
перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу й ознайомити споживача з правилами користування;
забезпечити можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) відповідно до законодавства;
забезпечити доступ споживачів до торговельних об’єктів без здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізацію яких здійснюють у таких торговельних об’єктах;
створити умови для збереження речей споживачів у разі, коли вхід до торговельного об’єкта з товарами, які реалізують у таких закладах, заборонено.
Крім того, кожен магазин повинен мати куточок покупця, на якому розміщують: інформацію про найменування власника або уповноваженого ним органу;
книгу відгуків та пропозицій;
адреси й номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
торговий патент, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог.
На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому Закон України “Про захист прав споживачів”, санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання (п. 10 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку
споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. No 833).
При цьому суди в разі ненадання споживачам достовірної та повної інформації про продукцію стають на бік споживача. Адже для суб’єкта господарювання надання споживачеві всієї інформації щодо продукту є першочерговим та одним з основних обов’язків.
Так, зокрема, суди стають на бік позивачів – споживачів туристичних послуг, адже ст. 20 Закону України “Про туризм” установлено, що якість туристичних послуг має відповідати умовам договору на туристичне обслуговування, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначає Закон України “Про захист прав споживачів”.

Згідно зі ст. 1-1 Закону України “Про захист прав споживачів” цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено даним Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.
Відповідно до ч. 9 ст. 15 Закону України “Про захист прав споживачів” під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про продукцію чи недобросовісною рекламою, слід зважати на припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості й характеристики продукції, яку він придбаває.
Керуючись ст. 42 Конституції України, держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Згідно із ч. 3 ст. 509 Цивільного кодексу України зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.
До того ж звернімо увагу на рішення у справі No 389/2297/19, у якому суд дійшов висновку, що за вказаних обставин доводи позивачки про наявність підстав для розірвання договору купівлі- продажу телевізора відповідно до ч. 7 ст. 15 Закону “Про захист прав споживачів” та про відшкодування понесених нею витрат є правомірними, оскільки відповідач, надавши позивачці
недостовірну інформацію про проданий їй телевізор, у т. ч. як про товар, що офіційно продають, продав товар, який не підлягає продажу на території України, а також не підлягає експлуатації, гарантійному ремонту й обслуговуванню.
Посилання при цьому відповідача на те, що пошкодження внутрішнього активного шару РК екрана проданого позивачу телевізора виникли після отримання товару покупцем, не можуть бути взяті до уваги судом, зважаючи на те, що для розірвання договору у зв’язку з порушенням права споживача на інформацію, зокрема й через ненадання необхідної технічної документації на товар та її перекладу, правового значення не мають.
Проаналізувавши обставини справи, суд дійшов висновку, що саме неволодіння споживачем необхідною інформацією зумовило настання таких наслідків.
Сподіваймося, зазначені вище положення законодавства стануть у пригоді під час захисту своїх прав як споживача у суді.

ВИСНОВОК:
Отже, кожному споживачеві гарантовано право на отримання повної, достовірної та доступної інформації про товар, і таке право жодним чином не може бути обмежено. Радимо всім споживачам ретельно перевіряти інформацію про товар. У разі ж надання неповної інформації або взагалі її ненадання вимагати в продавця надати всю інформацію, а щодо недобросовісних продавців звертатися зі скаргами до контролюючих органів і до суду з позовами про захист прав споживачів.

Оставь свой E-mail,
чтобы скачать шаблон

Ваше имя

Телефон

Ваш e-mail

×

photo_2021-02-04_14-05-50_cr

Записаться на консультацию с Александром Вишневым

Это личное знакомство с Александром в течении 1-2 часов. В процессе общения Вы раскрываете суть проблемы, предоставляете необходимые документы для анализа и получаете ответы на вопросы.
Стоимость консультации — от 1 000 грн.

Ваше имя

Телефон

×

consultation 

Консультация

от 1 000 грн.

Это личное знакомство длительностью 1 час. Во время консультации Вы подробно описываете сложившуюся ситуацию, предоставляете необходимые документы для детального анализа и получаете ответы на вопросы, которые Вас интересуют.

×

consultation 

Брачный договор

от 2500 грн.

Заключение договора – один из наиболее удобных и эффективных способом достижения согласия между людьми. В договорном порядке можно разделить имущество, согласовать вопросы касательно воспитания ребенка и выплаты алиментов. Наибольшим плюсом этого процесса является то, что каждая из сторон имеет возможность контролировать ситуацию и принимать решения в равной доле.

×

consultation 

Медиация

от 5000 грн.

Семейная медиация – это способ мирного урегулирования конфликта между сторонами с помощью не заинтересованной стороны (медиатора – семейного адвоката). Адвокаты “Вишневый и Партнеры” обладают необходимыми знаниями и помогут Вам найти решение ситуации, которое подойдет обеим сторонам.

×

consultation 

Судебное урегулирование

от 10000 грн.

Если все-таки Вам не удалось достичь понимания с другой стороной, спор можно решить в судебном порядке. Адвокаты “Вишневый и партнеры” имеют 10-ти летний опыт представления интересов в суде, поэтому нам под силу вести дело любой сложности.

×