20 червня 2018 року Президент України підписав Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

1481280923-8368-organyi-transplantatsiya

20 червня 2018 року Президент України підписав Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2019 року.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день питання трансплантації в Україні регулюються Законом України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині», який був прийнятий у 1999 році.

У зв’язку з сучасними реаліями життя, високою смертністю, розвитком громадянського суспільства, економічною ситуацією в країні, виникла необхідність у прийнятті закону, який би належним чином врегулював питання трансплантології в Україні. Крім цього, необхідність прийняття нового закону зумовлена прагненням забезпечення реалізації конституційного та природного права людини на життя та охорону здоров’я.

Так, законом передбачається створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, який складається з наступних реєстрів:

  • реєстр волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника, що містить таку конфіденційну інформацію про фізичну особу, яка надала згоду або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного представника;
  • реєстр волевиявлення особи, яка надала у встановленому цим Законом порядку згоду на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи, яку вона представляє;
  • реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів;
  • реєстр живих донорів;
  • реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин;
  • реєстр реципієнтів;
  • реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом;
  • реєстр закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;
  • реєстр трансплант-координаторів;

Крім цього, Законом передбачається, шо кожна повнолітня дієздатна особа має право надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть).

Також, кожна повнолітня дієздатна особа має право у будь-який час:

подати письмову заяву про відкликання своєї письмової згоди або незгоди на посмертне донорство;

надати нову письмову згоду або незгоду на посмертне донорство.

У разі якщо померла особа не висловила за життя своєї згоди або незгоди на посмертне донорство, не визначила свого повноважного представника, що встановлено трансплант-координатором згідно з даними Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, згода на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла такої особи після визначення її стану як незворотна смерть відповідно до закону запитується особисто у другого з подружжя або у одного з близьких родичів цієї особи (діти, батьки, рідні брати та сестри), який є доступним для запитання такої згоди та письмового засвідчення її надання.

У разі відсутності другого з подружжя або близького родича, згода на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи запитується у особи, яка зобов’язалася її поховати.

У разі смерті особи віком до 18 років згода на вилучення анатомічних матеріалів з тіла цієї особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів може бути надана батьками або іншими законними представниками цієї особи.

Також, Законом посилюється кримінальна відповідальність за порушення законодавства про трансплантацію, так внесено зміни до ст. 143 КК України, відповідно до якої передбачається кримінальна відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, вилучення у людини шляхом примушування або обману її анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації, незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини.

This post is also available in: Russian